Svaki kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda i povrat, koji je reguliran Zakonom o zaštiti potrošača. 

Ako zbog bilo kojeg razloga kupac nije potpuno zadovoljan kupljenim proizvodom može ga vratiti unutar 14 dana od primitka proizvoda uz povrat novca ne navodeći razloge za to ili izvršiti zamjenu nekim drugim odgovarajućim proizvodom, uz uvjet da proizvod koji se vraća nije korišten ili oštećen. Rok povrata počinje teći od dana od kada je kupac preuzeo proizvod. 

Povrat novca izvršit će se tek nakon što robu zaprimi prodavatelj, uz kopiju računa. Trošak dostave tj. povrat pogrešno naručenih ili reklamiranih proizvoda snosi kupac.

Za sve dodatne informacije o proizvodima, kao i informacije vezane uz reklamaciju i povrat istih obratite se na adresu e- pošte: shop@foi.unizg.hr ili pozivom na broj 042/390 - 818.

Pisani prigovor
čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača

Pisani prigovor moguće je podnijeti putem pošte ili elektroničke pošte. Fakultet organizacije i informatike (prodavatelj) obvezan je odgovoriti na pisani prigovor u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Prodavatelj je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora kupaca na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora